Woongroep

Een woongroep is een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten. Mensen kunnen kiezen om in een woongroep te leven vanwege sociale, ideologische, religieuze of financiële redenen. Een woongroep wordt ook wel een leefgemeenschap genoemd.

Complex Martin Luther Kingweg in Zaandam
Woningcorporatie ZVH heeft 1 woongroep. Deze woongroep is samengebracht in "Samen aan de Zaan", voorheen bekend als Centraal Wonen.

Verhuringen van woonruimte gaan in het algemeen buiten het verdeelsysteem van WoningNet om. De verdeling gaat via de Woongroep. Uiteraard sluiten bewoners wel een huurcontract met Woningcorporatie ZVH af, maar gelden er aanvullende regels en afspraken met de ZVH en de Woongroep.

Meer informatie over inschrijvingen, verhuringen en algemene informatie over deze woongroep is te vinden op: http://metelkaar.wix.com/samenadzaan 

Woongroep Samen aan de Zaan

csm_Woongroep_img_0037-864x400_c_60e0a92f01.jpg