Hoe werkt het en wat zijn de voorwaarden?

 • Zodra Woningcorporatie ZVH een koopwoning aanbiedt, komt deze op Funda.
 • U heeft 10 werkdagen de tijd om te reageren en de woning te bezichtigen, voordat andere mensen mogen kijken en bieden.
 • Als er binnen deze 10 werkdagen geen (geschikte) kandidaten zijn, dan kunnen overige geïnteresseerden de woning bezichtigen en bieden.
 • De aspirant-koper huurt een sociale huurwoning in de gemeente Zaanstad en laat deze huurwoning na aankoop leeg achter.
 • De aspirant-koper heeft geen huurcontract voor een tijdelijke woning, anti-kraak of een bijzondere woonvorm.
 • Woningcorporatie ZVH verkoopt een woning niet aan de aspirant-koper als er vermoedens zijn van onderhuur, overlast, betalingsproblemen en/of huurachterstanden. Dit is ter beoordeling aan Woningcorporatie ZVH.
 • De aspirant-koper is zelf aanwezig tijdens de bezichtiging van de te koop staande woning.
 • De aspirant-koper koopt voor eigen bewoning.
 • De aspirant-koper wordt verzocht bij het uitbrengen van een bod een verklaring van een hypotheekverstrekker/adviseur te overleggen waarin staat vermeld dat het afsluiten van de benodigde hypotheek haalbaar is.
 • Woningcorporatie ZVH heeft altijd het recht van gunning.
 • Huurders van Woningcorporatie ZVH met een stadsvernieuwings-urgentie gaan voor overige huurders.
 • De aspirant-koper gaat akkoord met een anti-speculatiebeding van 2 jaar (met boeteclausule).
 • In de koopovereenkomst wordt een artikel opgenomen dat het huurcontract van de huidige woning eindigt uiterlijk 2 maanden na levering van de koopwoning.
 • Woningcorporatie ZVH heeft altijd het recht om te verkopen woningen niet met voorrang voor huurders aan te bieden.
 • Als meer huurders een bod doen, dan gaat de woning naar de huurder met het hoogste bod.
 • Als er meer huurders zijn met een gelijke bieding, dan is het aan Woningcorporatie ZVH aan wie de woning wordt gegund.