Passend toewijzen

Inkomensvoorwaarden

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u in aanmerking voor woningen met een nettohuur tot en met € 633,25 (als u met één of twee personen bent) of tot en met € 678,66 (als u met drie of meer personen bent). Inkomens van kinderen tellen hierbij niet mee. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, krijgen woningzoekenden een woning die bij hun inkomen past. Dit voorkomt dat huurders in betalingsproblemen komen en dat de overheid veel geld moet uitgeven aan huurtoeslag.   

Wat betekent dit voor u?

Als u inlogt op de website van WoningNet en u heeft uw gegevens correct ingevuld, ziet u de woningen die aan uw woonwensen voldoen en die passen bij de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. De woningen die u in uw woningaanbod ziet, voldoen aan de regels in onderstaande tabel. Let op: er zijn ook andere voorwaarden behalve het inkomen zoals bijvoorbeeld gezinssamenstelling of leeftijd. Deze voorwaarden staan vermeld in de advertentie.

In de tabel hieronder ziet u tot en met welke nettohuur u kunt reageren. Netto huur is de huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.   

 

Huishouden

Inkomen
 

  Inkomen
  tot en met

Nettohuur
tot en met

1 persoon

  € 0

€ 23.725

€ 633,25

1 persoon

€ 23.726

€ 40.024/44.644 *

€ 752,33

2 personen

  € 0

€ 32.200

€ 633,25

2 personen

€ 32.201

€  40.024/44.644 *

€ 752,33

3 of meer personen

  € 0

€ 32.200

€ 678,66

3 of meer personen

€ 32.201

€  40.024/44.644 *

€ 752,33

[*] Per woning ziet u in de advertentie wat de maximale inkomensgrens is, € 40.024 of € 44.644.

Voor huishoudens met een AOW-gerechtigde zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet €23.726/ €32.200 maar € 23.650 (eenpersoons)/ € 32.075 (meerpersoons).

Jonger dan 23 jaar; dan is de maximale kale huurprijs € 442,46.

Voorrang voor lage inkomens

Heeft u een inkomen van meer dan € 23.725 (alleenstaanden) of € 32.200 (twee of meer personen), dan kunt u wel op de woningen met een lagere huur reageren, maar woningzoekenden met een laag inkomen krijgen voorrang voor deze woningen. Dit geldt ook bij loting-woningen. U kunt in de advertentie zien of er voorrang geldt voor lage inkomens.

Voorkom teleurstelling, vul uw inkomen goed in

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving bij WoningNet juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen. Uw inkomen is grotendeels bepalend voor welke woningen u in aanmerking komt en bepaalt of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen.

U kunt uw inkomensdocumenten toevoegen aan uw inschrijfgegevens in WoningNet. Als u inlogt ziet u daarom onder Mijn gegevens een nieuw kopje Mijn documenten. Het gaat om het document dat u heeft gebruikt bij het bepalen en invullen van uw inkomensgegevens bij WoningNet. Dit is altijd de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst.

Indicatie

Met een GEB of aanleunindicatie gelden de maximum inkomensgrenzen niet.