ZVH biedt huisvesting aan mensen binnen Zaanstad.  Indien u een woning van ons huurt of koopt verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken.

ZVH gebruikt en beveiligt uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet. Indien u een woning van ons huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst.

1.       Persoonsgegevens die wij verwerken

Woningcorporatie ZVH verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw volledige  naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en van eventueel medebewoners;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken; 
 • inkomensgegevens (loonstrook, jaaropgave, inkomensverklaring) voor toewijzing woning;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • gegevens voor het innen van vorderingen, zoals gegevens van de bewindvoerder, schuldenregelingen of incassotrajecten;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet;
 • overage persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals informatie op de verhuurdersverklaring van de vorige verhuurder of informatie die u invult op het intakeformulier.
   

Bijzondere persoonsgegevens:

 • gegevens over uw gezondheid voor zover dat nodig is bij een urgentie of aanvraag voor een aangepaste woning;
 • gegevens over begeleiding van instanties. Dit is alleen van toepassing als bijvoorbeeld de betalingen via een bewindvoerder gaan of de woning aan u is toegewezen omdat een instantie u begeleidt in het wonen.
   

2.       Waarom we gegevens nodig hebben

Woningcorporatie ZVH verwerkt uw persoonsgegevens, voor onder andere de volgende doelen:

 • om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • uw woning te kunnen beheren en onderhouden;
 • het uitvoeren van de huurincasso en -administratie;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het bestrijden van overlast en woonfraude;
 • u te benaderen om u  te benaderen, informeren of een klanttevredenheidsonderzoek te (laten) uitvoeren;
 • het beëindigen van de huurovereenkomst;
 • het behandelen van klachten en geschillen;
 • woningcorporatie ZVH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of accountantscontrole

 Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens via de volgende digitale media:

 • In kaart brengen websitebezoek
  De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Contactformulieren via de website
  De persoonsgegevens die u ons aanlevert via de formulieren op de website verwerken wij volgens deze privacyverklaring.
 • Digitale nieuwsbrief
  Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden informeren over onze activiteiten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees als u een woning van ons gaat huren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
   

3.       Hoe lang we gegevens bewaren

Woningcorporatie ZVH zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan wettelijk is toegestaan. 
 

4.       Delen met anderen

Woningcorporatie ZVH verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarbij kunt u denken aan leveranciers die noodzakelijk zijn betrokken bij de werkzaamheden, zoals een aannemer.  ZVH verstrekt bijvoorbeeld uw contactgegevens zodat deze partijen contact kunnen leggen met u om een afspraak te maken. In sommige gevallen worden er meer persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld aan een deurwaarder. ZVH verzekert zich ervan dat de persoonsgegevens uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden door de derde partij worden gebruikt. 

5.       Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zvh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen u te identificeren. Woningcorporatie ZVH zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

6.       Beveiliging

Woningcorporatie ZVH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via infozvhnl

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten