ZVH staat voor ‘Zaandams Volkshuisvesting’. De Woningcorporatie werd opgericht in 1913, in een periode waarin veel woningbouwverenigingen ontstonden. Na meer dan 100 jaar is ZVH nog steeds zelfstandig. De missie van ZVH is: het bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen binnen Zaanstad. Belangrijke begrippen zijn voor ons: betrokken, transparant, professioneel, efficiënt, toegankelijk, duidelijk, daadkrachtig. We doen ons werk met een zeer compacte organisatie (circa 50 medewerkers), steeds vanuit het belang van onze klanten, bestaande én toekomstige.

Ondernemingsplan en toekomst

In december 2014 hebben we een Ondernemingsplan vastgesteld. Het plan geeft weer waar ZVH nu staat, wat de financiële kaders zijn, welke doelstellingen we hebben en welke keuzes we maken om die doelen te bereiken.

ZVH-samenwerking

ZVH heeft de vorm van een stichting. We zijn lid van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties in Nederland (zie governance). In Zaanstad spelen we een actieve rol. We werken graag samen met onze collega-corporaties Parteon, Rochdale en Eigen Haard, die ook in Zaanstad woningen verhuren en bouwen. Met de gemeente Zaanstad bespreken we onze plannen in de wijken en complexen, en laten we ons werk aansluiten bij het gemeentelijk woonbeleid. Zaanstad maakt voorts deel uit van de stadsregio Amsterdam. De Zaanse corporaties bieden de sociale huurwoningen aan via WoningNet (regio Amsterdam)

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten