ZVH tekent intentieverklaring voor warmtenetwerk Zaanstad

Geplaatst op 10-05-2017 Nieuws

De gemeente Zaanstad, woningcorporaties ZVH, Parteon, Rochdale, Verenigingen van Eigenaren Perim en Pharus, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en ENGIE tekenden op 9 mei 2017 gezamenlijk een intentieverklaring om dit jaar contracten af te sluiten om het warmtenet in 2018 te ontwikkelen in Zaandam-Oost. Corporaties en VvE’s van de betreffende woningen in Zaandam zijn positief over het warmtenet. Voorwaarde is dat de duurzaam geleverde warmte goedkoper is dan de huidige warmtevoorziening met gas. Met de ondertekening zijn de partijen een stap verder met het gas-loos verwarmen van een woning.

Wethouder Dick Emmer (duurzaamheid): ‘Met deze ondertekening zet Zaanstad grote stappen om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit project past binnen de ambitie van de gemeente Zaanstad om klimaatneutraal te zijn. Dat kan door energiebesparende maatregelen in gebouwen en opwekking van duurzame energie, zoals zonne-energie en duurzame warmte. Het sluit daarnaast aan bij de wens van de corporaties om de energielasten van de bewoners te verlagen. Om dit te bereiken is de kennis en daadkracht van woningcorporaties, netwerkbeheerder, actieve inwoners en bedrijven onmisbaar’.  

Warmtenet Zaandam Oost

Het warmtenet is een slim en open systeem dat  ‘gevoed’ wordt door duurzame warmte van verschillende bronnen. Dat verhoogt de betrouwbaarheid en zorgt voor onderlinge concurrentie om de tarieven betaalbaar te houden. De warmte is afkomstig van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en mogelijk een lokaal te realiseren kleinschalige biomassa centrale nabij het Zaans Medisch Centrum. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om warme en afgekoelde water te transporteren.  ENGIE zorgt voor de warmtelevering aan de afnemers en is de contractpartij voor gebruikers.  

Duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand

In Zaandam-Oost vertegenwoordigen de drie deelnemende woningcorporaties het merendeel van de woningen.  De corporaties en lokale vve’s vinden betaalbaarheid een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het Zaans Warmtenet. Frank van Dooren van ZVH: ‘Onze huurders hebben over het algemeen een kleine portemonnee. We willen de betaalbaarheid van het wonen verbeteren, en daar horen energielasten ook bij. Een warmtenet dat daar een bijdrage aan levert, is voor huurders interessant. Bij voorbeeld voor onze huurders in de Kleurenbuurt.’ Het warmtenet garandeert lagere kosten dan het huidige fossiele gas voor de looptijd van het contract. Daarmee is dit project uniek in de warmtesector.  

Win-win
De samenwerkende partijen die de overeenkomst ondertekenen, hebben sinds 2013 de mogelijkheden van een warmtenet in Zaandam uitgebreid onderzocht.  Het moment is nu om samen een warmtenet te ontwikkelen,  om restwarmte te gebruiken voor de verwarming van woningen in Zaandam-Oost. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu én voor de regionale economie. 

Deelnemende partijen

ZVH, Parteon, Rochdale, VVE Gemeente Zaanstad, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), ENGIE, VvE Pherim en VvE Pharus

Terug naar overzicht

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten