Meer Zaanse sociale huurwoningen energiezuinig in 2017

Geplaatst op 12-12-2016 Nieuws

Gemeente Zaanstad en Zaanse woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken 2017

Ruim 1500 Zaanse sociale huurwoningen krijgen in 2017 een beter energielabel door renovatie. Dat staat in de prestatieafspraken 2017 die gemeente Zaanstad, zes woningcorporaties en Huurdersorganisatie Zaanstreek 8 december ondertekenden. Frank van Dooren (ZVH): ‘Hiermee zorgen we ervoor dat heel veel huurders in een betere woning wonen met lagere stookkosten. Dat is goed voor de betaalbaarheid.’ In 2017 verkopen de Zaanse woningcorporaties 20% minder sociale huurwoningen dan zij van plan waren. Ook start er een pilot waarbij de huur wordt ingehouden op de uitkering om betalingsachterstanden te voorkomen. Wethouder Jeroen Olthof: “De afspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties sluiten goed aan op de prioriteiten van gemeente Zaanstad over betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen.” Eerder dit jaar tekenden dezelfde partijen de raamovereenkomst 2016-2020 met afspraken voor de komende jaren, de prestatieafspraken zijn de concretisering voor 2017.

Betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid

Momenteel komen er weinig sociale huurwoningen vrij en dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen. Om dit te verbeteren hebben de corporaties de aantallen voor verkoop in 2017 teruggeschroefd van 152 naar 118 woningen. In de raamovereenkomst is afgesproken dat er in 2020 tenminste 25.100 sociale huurwoningen in corporatiebezit zijn in Zaanstad. Om de sociale huurwoningen zo goed mogelijk te benutten nemen corporaties in 2017 maatregelen om de doorstroom te bevorderen zoals tijdelijke huurcontracten voor jongeren en woningdelen voor diverse groepen. Ook pakken de corporaties illegale verhuur steviger aan en zijn er afspraken gemaakt over betaalbaarheid van woningen. Ron Kiburg van het Huurdersoverleg Zaanstreek: ’Wij zijn blij met de afspraak dat corporaties in uitzonderlijke gevallen de huur kunnen verlagen zodat huurtoeslag mogelijk wordt’’.

Energiezuiniger woningen

De kwaliteit en de duurzaamheid van de sociale huurwoningen wordt verder verbeterd. In 2017 verbouwen corporaties ruim duizend woningen, waarvan 304 woningen in de wijk Poelenburg. Bijna 1500 woningen krijgen een beter energielabel. In 2017 leveren de corporaties 87 nieuwbouwwoningen op in de sociale huur.

De ondertekenende partijen naast Gemeente Zaanstad zijn Parteon, Eigen Haard, ZVH, Rochdale, Woonzorg Nederland, WormerWonen en Huurdersoverleg Zaanstreek.

Terug naar overzicht

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten