Huurderstevredenheid stijgt bij ZVH

Geplaatst op 24-11-2016 Nieuws

Vergeleken met vorig jaar zijn de bedrijfslasten gedaald en steeg de tevredenheid van de huurders. Dit blijkt uit de derde editie van de Aedes-benchmark, een vergelijkend onderzoek voor woningcorporaties.

ZVH doet mee aan de Aedes benchmark om haar prestaties te kunnen vergelijken en zo te kunnen verbeteren. In vergelijking met andere woningcorporaties zit ZVH in de middengroep (B-status) zowel bij het onderdeel bedrijfslasten als huurdersoordeel.
Directeur-bestuurder Frank van Dooren; "We zijn voor nu tevreden, we zien het als basis voor verdere verbetering. We zien ook zeker nog ruimte voor verbetering vooral op het gebied van klantwaardering. Hier werken we hard aan, ook in overleg met onze Bewonersraad."

De beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid van ZVH bedragen 833 euro. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Het landelijk gemiddelde ligt op 853 euro. De bedrijfslasten zijn gedaald omdat we nog scherper op de kosten letten en efficiënter zijn gaan werken.

Huurders zijn op de meeste onderdelen meer tevreden over de dienstverlening dan vorig jaar. Het onderdeel huurdersoordeel wordt door een onderzoeksbureau gemeten. Het bestaat uit drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. De score van nieuwe huurders is een 7,5, van vertrokken huurders een 7,3 en van huurders met een reparatieverzoek een 7,5. 

De Aedes-benchmark; waarom en hoe

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties, sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen aan de Aedes-benchmark.

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf onderdelen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties. De eerste twee prestatievelden (Huurdersoordeel en Bedrijfslasten) zijn per woningcorporatie vergeleken en leiden tot een A, B of C-status.

De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.
Meer informatie over de Aedes benchmark en de landelijke resultaten vindt u op de website van Aedes.

Terug naar overzicht

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten