Opname energielabel

Af en toe komt het voor dat de energielabels van uw woningen of die van uw buren wordt opgenomen. Er loopt dan een EPA-adviseur door het complex die foto’s maakt en de woningen van binnen en van buiten bekijkt.

Wat is een energielabel
Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label. 

Een energielabel is 10 jaar geldig. Eens in de 10 jaar moet het energielabel opnieuw worden opgenomen. Wanneer woningen leeg komen en opgeknapt worden, wordt het energielabel ook vaak opnieuw opgenomen. De manier om het energielabel van de woning te bepalen verandert regelmatig. Net als bij elektrische apparaten. Daardoor kunnen woningen die eerst zijn aangemerkt als energiezuinig, na berekening met een nieuwe methodiek te boek staan als minder energiezuinig. Maar andersom is ook mogelijk.

Nieuwe methodiek
In 2021 is de manier om een label voor een woning te berekenen veranderd naar de NTA 8800 methode. Sommige woningen krijgen een beter label maar een omgekeerde situatie is ook mogelijk. Groot verschil is dat met de nieuwe manier het verbruik per vierkante meter (m2) wordt berekend. Dat verbruik per vierkante meter is in kleine woningen relatief hoger. Daardoor krijgen kleinere woningen in de nieuwe manier van berekenen vaak een lager label. Tussenwoningen krijgen vaak een beter label en hoekwoningen of woningen boven een berging of garage een slechter label. 

Wij kunnen op basis van onze gegevens vaak wel inschatten wat het energielabel wordt volgens de nieuwe systematiek.

Opname energielabel door onafhankelijke, gecertificeerde bedrijven
Het energielabel wordt opgenomen door verschillende onafhankelijke EPA-adviseurs. We werken samen met EN Vastgoed en Energielabel West-Friesland. Bij planmatig onderhoudsprojecten wordt de EPA-adviseur door de aannemer van het project betrokken. 

Dit jaar nemen we 1000 energielabels opnieuw op.  Omdat elke 10 jaar het energielabel vernieuwd moet worden, zijn we hier continue mee bezig. Het duurt dus nog even voordat alle woningen volgens de nieuwe rekenmethodiek zijn opgenomen. 

Dit filmpje laat zien wat u als bewoner ongeveer kan verwachten van een energielabel-opname.

Veelgestelde vragen Energielabels

 • Welk energielabel heeft mijn woning?

  U kunt dit opzoeken op de website van Milieucentraal

 • Kan het label van een woning door een nieuwe berekening veranderen?

  Ja dat kan. Dat komt omdat er met de nieuwe methodiek andere factoren worden meegenomen in de berekening. De woning blijft even energiezuinig.

 • Welke woningen gaan jullie eerst verduurzamen?

  De corporaties hebben met de overheid afgesproken om als eerste de laagste labels, E, F en G aan te pakken. Woningen met deze labels zijn het minst energiezuinig. Huurders van deze woningen zijn dus het meeste geld kwijt aan de energierekening. 

 • Wat doet ZVH om de woningen energiezuiniger te maken
  • We isoleren de woningen bijvoorbeeld tijdens renovatiewerkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat u comfortabeler woont en het energieverbruik wordt beperkt. We zetten vooral in op het verbeteren van isolatie en ventilatie van de woningen met de slechtste energielabels, het hoogste energieverbruik en de meeste vocht-, tocht- en schimmelproblemen. 
  • ZVH is druk bezig met het verduurzamen van de woningen. Zo hebben we de Kleurenflats, Kloosterven, Gortershof en de PL Takstraat afgerond. We zijn bezig in de Statenhoek en de Bomenbuurt.  
  • In de nieuwe ZVH-koers hebben we opnieuw onze ambities voor duurzaamheid geformuleerd: in 2030 geen woningen meer met energielabel C of lager.