Opname energielabel

Af en toe komt het voor dat de energielabels van uw woningen of die van uw buren wordt opgenomen. Er loopt dan een EPA-adviseur door het complex die foto’s maakt en de woningen van binnen en van buiten bekijkt.

Wat is een energielabel
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. ZVH moet bij bij verkoop of  verhuur van hun woning een (definitief) energielabel laten zien. Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label. Het energielabel van de woning hangt tegenwoordig samen met het Energie-Index van de woning. De Energie-Index wordt bepaald door ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het geeft details over hoe energiezuinig uw woning is. Het Energie-Index gebruikt ZVH voor analyse en voor het verduurzamen van de woningen.

Een energielabel is 10 jaar geldig. Eens in de 10 jaar dient het het energielabel opnieuw te worden opgenomen. Wanneer woningen leeg komen en opgeknapt worden, wordt het energielabel ook vaak opnieuw opgenomen. Indien er een planmatig onderhoudsproject in het complex wordt uitgevoerd, wordt er vaak een voor- en nameting van het energielabel en Energie-Index uitgevoerd.

Opname energielabel door EPA-adviseurs
Het energielabel wordt opgenomen door verschillende EPA-adviseurs. We werken samen met Energielabel West-Friesland, Abc Bouw-Kundig en bij planmatig onderhoudsprojecten wordt de EPA-adviseur door de aannemer van het project betrokken.

Dit filmpje laat zien wat u als bewoner kan verwachten van een energielabel-opname.