Nieuws

Zaanse corporaties doen handreiking naar gemeenteraad

Geplaatst op 11-07-2019

In de Woonvisie Zaanstad & uitvoeringsagenda 2019 -2024 worden voor de komende jaren stevige ambities geformuleerd. Ook de Zaanse corporaties ZVH, WormerWonen, Woonzorg Nederland, Eigen Haard, Rochdale en Parteon willen investeren in de stad, maar maken zich zorgen over het stapelen van ambities in de Uitvoeringsagenda.

Landelijk zien wij na 2018 een inperking in onze investeringsruimte en een stijging van bouwkosten. In het Zaanse constateren we een stapeling van ambities door bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw, zoals de EPC normering, en cultuur-historische waarde én het ontbreken van een sociale grondprijs.

Vanuit onze zorg doen wij de raad een handreiking om te durven kiezen en wegen. Graag blijven we in gesprek om vanuit onze kerntaak bij te dragen aan de ontwikkeling van Zaanstad, met behulp van een nieuw meerjarige raamovereenkomst tussen gemeente, huurders en woningcorporaties. Want een mooi evenwichtig en toekomstig Zaanstad, dat bereiken wij vanuit gezamenlijk inzicht en kracht.

Meer informatie?
Lees ook de volledige handreiking van de Zaanse woningcorporaties en de brief aan de leden van de gemeenteraad.

Terug naar overzicht
zaansecorporaties2.png