Nieuws

ZVH 110 jaar

Geplaatst op 21-02-2023

Op 21 februari was het 110 jaar geleden dat ZVH werd opgericht. En daar zijn wij best trots op. Een aantal stoere arbeiders van de firma Pont nam in 1913 het heft in eigen handen om fatsoenlijk onderkomen te bieden aan arbeiders van William Pont.

Ter gelegenheid van het 25-​jarig jubileum van ZVH (1938) vertelt F.E. Happe, oud voorzitter, het volgende: "Alles ligt mij nog zo goed in ‘t geheugen. 1912, de arbeidstoestanden in de Zaanstreek waren zeer slecht en daarmee parallel lopende de woningtoestanden, juist voor de Zaanstreek met haar houten huizenbouw, erbarmelijk. Vanzelfsprekend waren deze toestanden een vruchtbare bodem voor de in die tijd opkomende arbeidersbeweging”.

De eerste stap in de Zaanse volkswoningbouw was al in 1910 gezet met de oprichting van “Zaandams Belang”. De woningbouwvereniging bouwde op de Haven de eerste 46 woningen. Daarmee is een begin gemaakt en het zal zeker tot aanmoediging hebben gewerkt op een aantal arbeiders van William Pont.

Voorzitter Happe nogmaals: "Zo kwam het, dat enige vaste werk­lieden, in dienst bij de firma William Pont, het plan opvatten, een vereniging op te richten, die aan de hand van de Woning­wet, werkzaam zou zijn in het belang der Volkshuisvesting. Tussen plan opvatten en uitvoeren lag een lange weg. Eerstens was het die tijd zeer moeilijk onze medearbeiders de overtuiging bij te brengen, dat iets dergelijks kans had te slagen”.

In het 1913 werden er drie woningbouwverenigingen opgericht. In januari “Goed Wonen”, in februari “Zaandams Volkshuisvesting (ZVH)” en in maart “Leo XIII”. De eerste woningen van ZVH verrezen in het Vissershop.

ZVH is altijd zelfstandig gebleven, nooit gefuseerd en is in deze tijd met de zorg voor ruim 5000 woningen en meer dan 12.000 bewoners een actieve en echte Zaanse corporatie. Wij zijn blij dat wij vanuit een rijke geschiedenis nog steeds bij kunnen dragen zodat huidige en toekomstige bewoners fijn kunnen wonen.

Groos op ons verleden, groos werkend aan de toekomst!

Terug naar overzicht
koersdocument voorkant.png