Nieuws

Uitslag Aedes Benchmark bekend

Geplaatst op 23-11-2020

De uitslag van de Aedes Benchmark is bekend. Voor ZVH is het huurdersoordeel gemiddeld gelijk gebleven en zijn de bedrijfslasten gestegen.

Ook dit jaar deed ZVH mee aan de Aedes benchmark om haar prestaties te kunnen vergelijken en zo te kunnen verbeteren.

Beoordeling van huurders
Ondanks de coronamaatregelen is het huurdersoordeel goed gebleven, ruim boven het gemiddelde van alle woningcorporaties. Nieuwe huurders beoordelen ZVH met een 8,3, vertrokken huurders geven gemiddeld een 8,2. Reparatieverzoeken is zelfs gestegen van een 7,7 naar een 7,9. Net geen 8 waardoor we voor het onderdeel huurdersoordeel een B hebben gekregen. Onze inzet is om volgend jaar tot de A-groep te behoren, want een positief huurdersoordeel is een wezenlijke motor voor ons werk.

Bedrijfslasten
Door onder andere extra inhuur zijn onze bedrijfslasten gestegen, waardoor we nu een C scoren. Kleinere corporaties maken relatief meer overheadkosten. Dat neemt niet weg dat we ons best gaan doen om weer op een gemiddelde B uit te komen.

Duurzaamheid
Ook de andere scores motiveren ons om actief aan de slag te gaan met de prestatievelden. Op duurzaamheid blijven we progressie maken, maar horen we niet bij de koplopers van de corporaties. We zijn op koers als het gaat om onze ambitie; gemiddeld een label B in 2030. 

De Aedes-benchmark
Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties, sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen aan de Aedes-benchmark.

Het biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/ betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen op hoofdlijnen de prestaties van individuele corporaties en de gehele sector. Meer informatie vindt u in deze rapportage.

Terug naar overzicht
aedes_benchmark1_02.png