Nieuws

Jaarverslag 2019

Geplaatst op 01-07-2020

Ons jaarverslag 2019 is klaar. Het verslag geeft een transparant en compleet beeld van onze activiteiten en positie in 2019. We kijken terug op een goed jaar.

De renovatie van de Plantsoenen is klaar, het resultaat is prachtig geworden. Ook is de Vermiljoenflat opgeleverd. 154 woningen zijn gerenoveerd, goed geïsoleerd met een forse daling van de stookkosten voor de bewoners. We hebben verder hard gewerkt aan de ontwikkeling van plannen om ook nieuwbouw toe te voegen aan de woningvoorraad.

Samen met de gemeente, de andere corporaties en de bewonersorganisaties hebben we prestatieafspraken voor een periode van vier jaar gemaakt. Om de betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid tussen nu en 2024 te verbeteren.
De prestaties liepen in 2019 goed in de pas met de gestelde doelen en we kregen goede rapportcijfers van onze huurders.

We hebben afscheid genomen van Frank van Dooren die op inspirerende wijze en met veel inzet ZVH 11 jaar heeft bestuurd. Franck Storm heeft met veel zin en ambitie het stokje overgenomen.

Kortom, een goede basis om de komende jaren de uitdagingen aan te gaan op het gebied van duurzaamheid en beschikbaarheid.

U leest alles hierover in ons jaarverslag 2019.

Terug naar overzicht
printscreen jaarverslag 2019.PNG