Nieuws

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Geplaatst op 28-05-2020

Een groep mensen heeft dringend een woning nodig maar heeft een te korte inschrijfduur en komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Zij komen in de knel in het huidige systeem. Daarom kijken gemeenten en corporaties in de regio Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden naar een andere manier om de schaarse woningen te verdelen. Uitgangspunt daarbij is dat de woningen moeten gaan naar degene die deze het hardste nodig heeft.

Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden hebben gisteren een voorstel voor de verdeling van sociale huurwoningen vrijgegeven voor inspraak.

In het voorstel blijft inschrijfduur belangrijk, maar woningen worden niet meer alleen verdeeld op basis daarvan. Het nieuwe systeem is een puntensysteem. Woningzoekenden krijgen punten voor hun inschrijfduur, wachtpunten, en voor de mate waarin ze actief zoeken naar hun woning, zoekpunten. Als zij een dringend huisvestingsprobleem hebben kunnen ze ook situatiepunten krijgen. Omstandigheden waarvoor je extra punten kan krijgen zijn: gescheiden met kinderen, inwonend met kinderen en problematisch thuiswonende jongeren. Door een goede verdeling van deze punten blijft een groot deel van het vrijkomende woningaanbod beschikbaar voor de ‘gewone’ woningzoekende.

Andere punten uit het voorstel zijn:

  • De zoek- en situatiepunten kun je kwijtraken door niet op te komen dagen bij een bezichtiging van een woning (no-show).
  • Alle urgenten worden direct bemiddeld, behalve stadsvernieuwingsurgenten.
  • Passendheidscriteria (die zorgen dat de woningzoekende een woning krijgt die past bij het huishouden), de mogelijkheden voor het labelen van woningen voor bepaalde groepen en lokale voorrang veranderen niet.

U kunt een reactie geven op dit voorstel. De inspraakperiode loopt van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Voor meer informatie kijk op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Terug naar overzicht
SHZ-Webbanner 250x250.jpg