Nieuws - coronavirus

Nieuwsbrief Kroonenburg

Geplaatst op 23-03-2020

Nieuwsbrief voor bewoners van Kroonenburg - 23 maart 2020

Beste bewoner van Kroonenburg,

Hierbij bericht ik u dat we in overleg met Evean i.v.m. het coronavirus aanvullende maatregelen zullen treffen in uw wooncomplex.

U deelt de hoofdingang met medebewoners en (zorg)personeel van Evean. Gebleken is dat er ondanks eerdere maatregelen nog steeds veel bezoek komt en dat de voorzorgsmaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, niet ophouden in de gang en max 2 personen in de lift, niet door iedereen opgevolgd wordt. Dat is heel vervelend en zorgelijk gelet op de kwetsbaarheid van bewoners in uw complex en het feit dat we met elkaar de zorg hebben om ook zorgpersoneel zo goed en veilig mogelijk hun werk te laten doen.

Toegangsdeur hoofdingang Erasmushuis afgesloten

Vanaf morgen, 24 maart, wordt tussen 08:00 en 17:30 de toegangsdeur van de hoofdingang overdag afgesloten voor bezoek. Bezoekers melden zich vanaf nu via de intercom of worden visueel waargenomen door de gastvrouw/gastheer waarna de bezoeker toegang kan worden verschaft.

Voor de toegang via de hoofdingang van Evean Erasmushuis geldt overdag dezelfde toegangsregeling als in de nachtsituatie.

Sinds gisteravond geldt het advies ook om maximaal 3 personen op bezoek te hebben, aldus de aanvullende maatregelen van het Kabinet.

Beperken bewonersverkeer op begane grond Erasmushuis

Gebleken is dat met name op de begane grond van Evean Erasmushuis veel verkeer van bewoners plaatsvindt, zowel Evean-bewoners als ZVH-bewoners. Dit is in de huidige situatie uiteraard ongewenst.

Bij de lift aan de Oostzijde (Evean-lift) is de “0”-knop onklaar gemaakt. Voor de knoppen naar verdiepingen 4,5,6 was dit al gedaan. De achtergang gesloten naar containers u kunt uw vuilniszak deponeren op kar beneden bij de lift.

Kranten, post en boodschappen

In de huidige situatie komen bewoners op de begane grond hun krant en post ophalen. Omdat ook dit tot ongewenst verkeer op de begane grond leidt passen we dit aan. Post en kranten worden door vrijwilligers bij de  ZVH-bewoners bezorgd. Boodschappen voor bewoners kunnen in de sluis bij de toegangsdeur worden afgeleverd waarna Evean ze naar de bewoners zal brengen.

We beseffen dat dit uw vrijheid hiermee enigszins wordt beperkt maar vertrouwen op uw medewerking om verspreiding van het virus te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Woningcorporatie ZVH

Terug naar overzicht

Corona en de maatregelen van ZVH

Door de coronacrisis doen we sommige dingen anders dan normaal. Lees hier over onze maatregelen en dienstverlening. 

Meer informatie

  • Meer informatie over corona vindt u op de website van het RIVM
  • De Rijksoverheid heeft de website Corona.steffi.nl gemaakt. Hier wordt moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uitgelegd.
kroonenburg.PNG