Alle informatie huurverlaging

Eenmalige huurverlaging

In 2021 is de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen van toepassing. Dit betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij duur wonen. Het doel van deze wet is om de betaalbaarheid te verbeteren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?
Is uw huidige kale huurprijs hoger dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen)? Dan ontvangen wij van de Belastingdienst informatie over het inkomen en de samenstelling van uw huishouden in 2019. Op basis van de onderstaande tabel kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurverlaging. 
Wij ontvangen niet uw exacte inkomen van de Belastingdienst, de Belastingdienst geeft alleen aan of u op basis van uw inkomen recht heeft op de eenmalige huurverlaging. 

Let op: het bedrag dat u maandelijks aan ZVH betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u mogelijk betaalt als u in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Type huishouden Inkomen tot huurgrens Huurverlaging naar
Eén persoon Tot en met 23.725 euro 633,25 euro
Eén persoon, AOW-gerechtigd
op 1-1-2021
Tot en met 23.650 euro 633,25 euro
Meerdere personen Tot en met 32.200 euro

Twee personen: 633,25 euro
Drie of meer personen: 678,66 euro     

Meerdere personen, van wie
tenminste  één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021

Tot en met 32.075 euro

Twee personen: 633,25 euro
Drie of meer personen: 678,66 euro


Wat gebeurt er als u recht heeft op een eenmalige huurverlaging?
Als u op basis van uw inkomen in 2019 recht heeft op een huurverlaging krijgt u een brief van ons vóór 1 maart 2021. U hoeft zelf niets te doen. De huurverlaging gaat in per 1 april 2021.

Wat als uw inkomen na 2019 is gedaald?
Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hadden, kunnen met dit formulier huurverlaging aanvragen. Het inkomen moet langer dan zes maanden gedaald zijn. U kunt dit tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 aanvragen.

Stuur u de volgende bewijsstukken mee van het inkomen van alle bewoners (behalve de inwonende kinderen tot 27 jaar) in de laatste zes maanden vóór het huurverlagingsverzoek:

 • van werknemers/flexwerkers: per persoon loonspecificaties van de afgelopen zes maanden (in ieder geval van de eerste en de zesde maand van de zesmaandenperiode);
 • van bewoners die een uitkering/AOW/pensioen ontvangen: per persoon specificaties van de/het in de laatste zes maanden ontvangen uitkering/AOW/pensioen (in ieder geval van de eerste en de zesde maand van de zesmaandenperiode);
 • van zzp’ers: per zzp’er een schatting van de winst over de voorafgaande zes maanden;
 • bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming): per persoon een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande zes maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Waar moet u aan denken als u zelf huurverlaging aanvraagt?
Wilt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen omdat er in uw geval sprake is van inkomensdaling na 2019? Houd dan rekening met het volgende:

 • De inkomensdaling moet tenminste zes achtereenvolgende maanden duren op het moment van aanvraag.
 • Uw inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel).
 • De kale huur van uw woning moet hoger zijn dan € 633,25 (een of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).
 • Voeg tenminste 3 salarisstroken of uitkeringsspecificaties toe bij de aanvraag. Als u zzp’er bent, kunt u ook een verklaring van uw boekhouder toevoegen.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?
Als u huurverlaging aanvraagt en wij de benodigde inkomensgegevens van u hebben ontvangen, krijgt u binnen drie weken een huurverlagingsvoorstel. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.

Veelgestelde vragen eenmalige huurverlaging

 • Kan ik ook huurverlaging aanvragen als ik een vrijesectorwoning huur van ZVH?

  Nee, dit kan niet. Alleen huurders van een sociale huurwoningen kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging. U heeft dit jaar de mogelijkheid om voor huurbevriezing in aanmerking te komen als uw inkomen laag is. Huurbevriezing betekent dat u in 2021 geen jaarlijkse huurverhoging krijgt. Lees verder voor meer informatie.

 • Als ik in aanmerking kom voor huurverlaging, krijg ik dan per 1 juli alsnog de jaarlijkse huurverhoging?

  Nee. Indien u een huurverlagingsvoorstel heeft ontvangen, krijgt u per 1 juli 2021 geen jaarlijkse huurverhoging.

 • Wat gebeurt er bij een woning die voor 1 juli 2021 een huurprijs onder de aftoppingsgrens heeft, en die na de huurverhoging van 1 juli 2021 boven de aftoppingsgrens uitkomt?

  Huurders in woningen die een huurprijs hebben onder de aftoppingsgrens komen niet in aanmerking voor huurverlaging. Wanneer door de huurverhoging per 1 juli 2021 de huurprijs boven de aftoppingsgrens uitkomt, kan de huurder een aanvraag voor huurverlaging indienen.

 • Geldt de wet ook voor gereguleerde woningen van een corporatie die door een intermediair worden verhuurd?

  Nee, de wet geldt alleen voor woningen die rechtstreeks door de corporatie aan individuele huurders worden verhuurd.

 • Wat betekent huurverlaging voor mijn huurtoeslag?

  Met een lagere huurprijs krijgt u misschien minder huurtoeslag. Door uw lagere inkomen krijgt u misschien meer huurtoeslag. Of u kunt voor het eerst huurtoeslag krijgen, omdat uw huur nu laag genoeg is. Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl/proefberekening. Geef ook uw nieuwe huurbedrag en/of uw nieuwe inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. Dan hoeft u later geen huurtoeslag terug te betalen. Wij geven een wijziging in huurbedrag ook door aan de Belastingdienst.

Huurverlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u in 2019 of in 2020 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad, en is uw huishoudinkomen nu gedaald. Lees dan verder,