Huurverlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging

Het kan zijn dat u in 2019 of in 2020 een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, omdat u toen met een hoog inkomen in een sociale huurwoning woonde. Misschien is uw huishoudinkomen (het inkomen van u en alle andere bewoners van 23 jaar en ouder in huis) in de tussentijd gedaald. In dat geval kan de inkomensafhankelijke huurverhoging worden teruggedraaid en krijgt u de reguliere huurverhoging die van toepassing was. In de veelgestelde vragen hieronder leest u wanneer u hiervoor in aanmerking kan komen.  Als u aan de eisen voldoet, stuurt u ons dan het formulier huurverlaging samen met de inkomensverklaringen van alle leden van uw huishouden. 

Gaat ZVH akkoord met huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging in uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht) en het geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning.

Benodigde documenten

 • Een inkomensverklaring via de Belastingdienst (maximaal 2 jaar oud).
 • Indien uw inkomen recent is gedaald, stuurt u dan recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties op (maximaal 6 maanden oud).
 • ​Bent u recent met pensioen gegaan? In dat geval recente salarisstroken of een pensioenoverzicht.

 

Maak indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Zonder de gevraagde documenten, kunnen we niet beoordelen of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Veelgestelde vragen huurverlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging

 • Welke documenten moet ik aan mijn verzoek tot huurverlaging door inkomensdaling toevoegen?

  Een door de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring van het geregistreerd inkomen van alle bewoners van de woning.

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  Een verzoek tot huurverlaging is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen de huurverhoging per juli. U kunt om 2 redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • uw huishoudinkomen is na de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging gedaald;
    

  Een huurverlagingsvoorstel moet tenminste 2 maanden voor de voorgestelde ingangsdatum worden gedaan.

  De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht maar gaat pas gelden op de voorgestelde ingangsdatum.

  Gebruik voor uw huurverlagingvoorstel de modelbrief van de Huurcommissie. Stuur de modelbrief (per post of e-mail) naar ZVH. Wij laten u, voor de voorgestelde ingangsdatum, weten of wij akkoord of niet akkoord zijn. Op de modelbrief van de Huurcommissie staat dat u een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) moet inleveren. Huurders van ZVH hoeven dit uittreksel niet in te leveren.

  Is ZVH niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  • De samenstelling van het huishouden verandert;
  • Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u een huurverlaging voorstellen. Doet u dit zo snel mogelijk na de wijziging in uw gezinssamenstelling.

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuurt u ons het formulier huurverlaging samen met:

  • Recente inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen. Maakt u indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van één of meer gezinsleden daalt? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Een inkomensdaling in 2020 kunt u dus pas medio 2021 aantonen.

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning. Wat moet ik doen?

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij ZVH. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

Benodigde documenten

Stuurt u bij uw verzoek de gevraagde documenten. Een inkomensverklaring kunt u opvragen bij de belastingdienst. Maak indien mogelijk zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.