Eenmalige huurverlaging 2023

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U woont op 1 maart 2023 in uw sociale huurwoning.
 • Uw kale huurprijs is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Als u al een huurprijs heeft lager dan € 575,03 dan wordt deze verhoogd met het voor dit jaar vastgestelde huurverhogingspercentage (zie www.zvh.nl/huuraanpassing) per 1 juli 2023. Komt de huur na deze verhoging boven de € 575,03 en voldoet u aan bovenstaande eisen, dan verhogen wij de huur minder zodat de maandelijkse kale huurprijs niet boven € 575,03 komt. 

Wanneer krijg ik bericht?

 • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht in april.
 • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u in april bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen om de eenmalige huurverlaging te krijgen. U krijgt in april vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan kunt u de eenmalige huurverlaging aanvragen als u denkt dat u er recht op heeft. Dat kan dan via dit formulier. Stuur in de bijlagen bewijs mee over het inkomen van uw huishouden van de afgelopen 6 maanden en een verklaring van de samenstelling van uw huishouden. Bij de veelgestelde vragen hieronder ziet u om welke reden u verder huurverlaging kunt aanvragen.

Veelgestelde vragen huurverlaging

 • Om welke reden kan ik een verzoek tot huurverlaging doen?

  Een verzoek tot huurverlaging is niet hetzelfde als bezwaar maken tegen de huurverhoging per juli. U kunt om de volgende redenen huurverlaging voorstellen: 

  • uw huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs;
  • u heeft in 2020 en/of 2021 een inkomensafhankelijke huursverhoging gehad en uw huishoudinkomen is daarna gedaald tot onder de grens die in dat jaar van toepassing was. Bijvoorbeeld omdat iemand uit uw huishouden is verhuisd of u bent minder gaan verdienen.
  • In 2023 geldt een eenmalige huurverlaging als u een laag inkomen heeft en een netto huurprijs hoger dan € 575,03 per maand. Zie hier voor welke inkomens en huurprijzen dit geldt en de voorwaarden. 

  De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht maar gaat pas gelden op de voorgestelde ingangsdatum.

  Is ZVH niet akkoord, dan kunt u uw verzoek voor huurverlaging voorleggen aan de Huurcommissie. Doe dit binnen zes weken ná de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie beoordeelt uw verzoek en geeft hun beslissing aan u door. 

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat mijn huishoudinkomen is gedaald nadat ik de inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad. Wat moet ik doen?

  Een daling van het huishoudinkomen kan twee verschillende oorzaken hebben:

  • De samenstelling van het huishouden verandert;
  • Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

  Samenstelling huishouden verandert
  Als uw huishoudinkomen daalt doordat een gezinslid met inkomen niet meer op uw adres woont, kunt u een huurverlaging voorstellen. Doet u dit zo snel mogelijk na de wijziging in uw gezinssamenstelling.

  U moet aantonen dat het huishoudinkomen is gedaald. Stuurt u ons het formulier huurverlaging samen met:

  • Recente inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst over het laatste kalenderjaar van alle inwonende gezinsleden die op het adres wonen. Maakt u indien mogelijk zelf het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

  Inkomen gezinslid gedaald
  Daalt het huishoudinkomen doordat het inkomen van één of meer gezinsleden daalt? Laat het ons dan weten zodra u dit kunt aantonen. Vaak is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met uw inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. Een inkomensdaling in 2022 kunt u dan medio 2023 aantonen. 

   

 • Ik wil een verzoek tot huurverlaging doen, omdat er ernstig achterstallig onderhoud is aan mijn woning. Wat moet ik doen?

  Meld eerst schriftelijk de onderhoudsproblemen bij ZVH. Als wij u binnen zes weken niet laten weten of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden doen, kunt u de Huurcommissie inschakelen. U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

 • Welke gegevens deelt de Belastingdienst over mijn inkomen met ZVH?

  Om te beoordelen of u recht heeft op huurverlaging, krijgen wij van de Belastingdienst een indicatie van het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden. Wij krijgen geen informatie over uw exacte inkomen, maar alleen een indicatie of het inkomen hoger of lager is dan de inkomensgrens die u recht geeft op huurverlaging.

 • Heeft een huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

  Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst. Dat doet u via toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.

 • Telt het inkomen van alle huisgenoten mee om te bepalen of ik recht heb op de eenmalige huurverlaging?

  Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen onder de 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.