Huurbevriezing bij het huren van een vrijesectorwoning

ZVH biedt u als huurder van een vrijesectorwoning dit jaar de mogelijkheid om voor huurbevriezing in aanmerking te komen. Huurbevriezing betekent dat u in 2021 geen jaarlijkse huurverhoging krijgt. Wij vinden het belangrijk dat ook huurders met een laag inkomen in een vrijesectorwoning in aanmerking komen voor huurbevriezing. Uw inkomen moet gedurende minimaal 6 maanden lager zijn dan de inkomensgrens die behoort bij uw huishouden zoals hieronder is vermeld. Huurbevriezing kunt u tussen 1 mei 2021 en 31 december 2021 aanvragen.
 

Type huishouden                                                                                           Inkomen tot inkomensgrens             
Eénpersoon Tot en met 23.725 euro
Eénpersoon, AOW gerechtigd op 1-1-2021 Tot en met 23.650 euro
Meerdere personen Tot en met 32.200 euro
Meerdere personen van wie ten minste één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021 Tot en met 32.075 euro


Waar moet u aan denken als u huurbevriezing aanvraagt?

Wilt u een verzoek tot huurbevriezing indienen omdat er in uw geval sprake is van minimaal 6 maanden of langer een inkomen onder de inkomensgrens die voor u van toepassing is? Met dit formulier kunt u huurbevriezing aanvragen.

Mogelijk volstaat enkel een inkomensverklaring 2020 via de Belastingdienst, als daaruit blijkt dat het inkomen onder de inkomensgrens voor uw type huishouden ligt. Stuurt u anders de volgende bewijsstukken mee van het inkomen van alle bewoners (behalve de inwonende kinderen tot 27 jaar):

  • in geval van werknemers/flexwerkers loonspecificaties van de afgelopen zes maanden (in ieder geval van de eerste en de zesde maand van deze periode);
  • van bewoners die een uitkering/AOW/pensioen ontvangen: per persoon specificaties van de/het ontvangen uitkering/AOW/pensioen;
  • van zzp’ers: per zzp’er een schatting van de winst over de voorafgaande zes maanden;
  • bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming): per persoon een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande zes maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Wat gebeurt er als u huurbevriezing aanvraagt?

Als u huurbevriezing aanvraagt en wij de benodigde inkomensgegevens van u hebben ontvangen, krijgt u binnen 3 weken van ons een reactie. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u per 1 juli 2021 geen huurverhoging. Vraagt u na 1 juli om huurbevriezing? Dan gaat de huurbevriezing in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van uw verzoek.