Even voorstellen

Sinds juni 2019 ben ik de nieuwe directeur-bestuurder van ZVH, graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Franck Storm (56) samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen, een dochter van 24 en een zoon van 22.

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op en aan het water met een hengel in mijn hand. Ook op de Zaan en in de polders rond Zaanstad vis ik graag. Mijn volkshuisvestelijke ervaring heb ik opgedaan in verschillende directiefuncties bij Amsterdamse woningcorporaties.

ZVH is vanoudsher een belangrijke huisvester in deze regio, opgericht, geworteld en gegroeid voor de huisvesting van de arbeiders werkzaam in de industrie rond de Zaan.

De uitdagingen waar ZVH voor staat zijn onder andere:

  • het bieden van betaalbare huisvesting voor mensen die daar een steuntje in de rug bij nodig hebben;
  • hoe verduurzamen we de woningen;
  • hoe zorgen we voor voldoende woningen in de zich snel ontwikkelende regio Zaanstad.

Om als eindverantwoordelijke directeur-bestuurder daar invulling aan te geven, vind ik een boeiende uitdaging. Dat doe ik graag samen met u, onze samenwerkingspartijen en onze medewerkers. Ik hoop hierover bij gelegenheid met u in gesprek te komen.

Hartelijke groet,

Franck Storm

Franckstorm2.jpg