Collectieve warmte en warmtewet

Voor huurders in een complex met collectieve verwarming

Sinds 2014 geldt de Warmtewet. In de Warmtewet staan regels voor collectieve verwarming. Voor huurders die gebruik maken van een gezamenlijke installatie voor warmte en warm water is deze wet van toepassing. U kunt in dat geval niet zelf uw leverancier kiezen.

Uw leverancier is ZVH. De Warmtewet beschermt u tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming en voorkomt dat u teveel betaalt of tegen slechte voorwaarden geleverd krijgt. Wat de warmtewet verder regelt en wat het voor u betekent leest u hieronder bij de veel gestelde vragen. U vindt ook  meer informatie op de website van de Autoriteit Consument & Markt of de website van Consuwijzer.

Warmtewet ter bescherming van hoge kosten voor huurders

De wet moet huurders beschermen tegen mogelijk te hoge warmtetarieven, omdat zij zelf niet voor een energieleverancier kunnen kiezen.

Veelgestelde vragen Warmtewet algemeen

 • Wat betekent de invoering van de Warmtewet voor mij als huurder?

  In de praktijk merkt u hier weinig van. Net als voorheen blijft ZVH warmte en warm water leveren. In het kort zijn de gevolgen voor de huurders:

  • Leveringsvoorwaarden (onderdeel van de aanvullende voorwaarden bij uw huurcontract) worden uitgebreid;
  • De kosten voor warmte mogen niet hoger zijn dan het vastgestelde tarief. Dit tarief is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt;
  • Voortaan betaalt u voor warmte en niet voor energie. Op uw jaarlijkse afrekeningen staat de eenheid gigajoule en niet meer kubieke meter gas.
   
 • Wat regelt de Warmtewet voor mij als huurder?

  Door de invoering van de Warmtewet is het volgende geregeld: 

  • Er geldt een maximumtarief voor warmte;
  • U betaalt niet meer dan het maximumtarief;
  • ZVH stelt het tarief voor haar huurders vast, maar dit tarief mag nooit hoger zijn dan het maximumtarief;
  • U hebt recht op een financiële vergoeding bij een langdurige storing, zoals genoemd in de algemene voorwaarden;
  • De kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening is opgenomen in de overeenkomst tussen u en ZVH;
  • Klachten kunt u voorleggen aan een onafhankelijke commissie.
 • Ik heb een eigen cv-ketel. Is de Warmtewet dan voor mij van toepassing?

  Nee. De Warmtewet geldt alleen voor huurders in een complex met collectieve verwarming.

Veelgestelde vragen tarief en voorschotbedrag

 • Aan wie moet ik mijn voorschot voor de verwarming en warm water betalen?

  U betaalt het voorschot aan ZVH.

 • Wat houdt het maximumtarief in?

  Het maximumtarief bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en variabel bedrag (prijs per gigajoule). Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel. 

  Voor 2019 heeft de Autoriteit Consument & Markt het maximumtarief vastgesteld:

  • Vast bedrag (vastrecht) van 318,95 euro;
  • Variabel bedrag van 28,47 euro per gigajoule. 

  Deze maximumprijzen gelden het hele jaar en kunnen niet tussentijds wijzigen.

   

   

Veelgestelde vragen aanvullende voorwaarden

 • Waarom gelden er aanvullende voorwaarden?

  Bij uw huurovereenkomst hoorden altijd al aanvullende voorwaarden. De leveringsvoorwaarden van warmte zijn onderdeel van de aanvullende voorwaarden. 

  Met de komst van de Warmtewet is ZVH uw warmteleverancier, dit staat in de aanvullende voorwaarden.

  • Als u al van ons huurde voor 1 januari 2014 dan blijven de leveringsvoorwaarden gewoon gelden;
  • Huurt u na 1 januari 2014 van ons, dan ondertekent u de aanvullende voorwaarden op uw huurovereenkomst. Daarvan zijn de leveringsvoorwaarden een onderdeel. 
   

De Warmtewet geldt alleen voor huurders in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie.