Warmtewet

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet niet meer van toepassing voor warmteleveranciers die ook verhuurder zijn. De Warmtewet is zodoende niet meer van toepassing voor ZVH en haar huurders.

Wat verandert er voor u?

U zult weinig tot niets merken van deze wijziging. Het betreft vooral een administratieve wijziging. ZVH rekent de warmtekosten nu conform huurrecht af (op basis van de werkelijke kosten) en niet meer conform Warmtewet (op basis van maximumtarieven). Het tarievenblad dat wij u elk jaar stuurden komt daarmee te vervallen.

U merkt weinig van deze wijziging omdat ZVH in de meeste complexen al op basis van werkelijke kosten afrekende en daarmee bleven wij ver onder de maximale tarieven van de Warmtewet. In de andere gevallen betreft het vaak een wijziging in uw voordeel. 

De Warmtewet geldt alleen voor huurders in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie.