Huurbevriezing of huurverlaging huurakkoord

ZVH wil voorkomen dat bepaalde huurders in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen. Voor huurders met een laag inkomen bevriezen wij daarom de huur.  Een huurbevriezing betekent dat op 1 juli 2020 uw netto huur (dit is uw kale huur, de huur zonder servicekosten) niet wordt verhoogd. Soms kan het zijn dat de huur wordt verlaagd.

Wij hebben geen inkomensgegevens van huurders dus weten niet wie een zodanig laag inkomen heeft en hiervoor in aanmerking komt. De huurder moet dit dus zelf bij ons aanvragen en gegevens aanleveren. De gemeente Zaanstad helpt hierbij en stuurde een brief naar huurders waarvan de verwachting is dat die hiervoor in aanmerking komen.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Dat is als tenminste één van de volgende situaties geldt:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering;
 • U maakte in 2019 gebruik van een minimaregeling.

Wat moet u doen als u denkt hiervoor in aanmerking te komen?
Wij hebben uw gegevens nodig. Daarmee bepalen we of u huurbevriezing of huurverlaging krijgt. Vul daarom het aanvraagformulier in die bij de brief van de gemeente zit en stuur dit naar ons toe voor 23 maart 2020.

Als u geen brief van de gemeente ontving betekent het niet dat u hier niet voor in aanmerking komt. U kunt vanaf 1 mei zelf een verzoek bij ons indienen. Bij dit verzoek moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle (mede)bewoners vanaf 18 jaar meesturen. 

Huurverlaging of huurbevriezing geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning.

Meer informatie
Meer informatie staat in de veel gestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen Huurbevriezing en huurverlaging

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

  U kunt een verzoek tot huurverlaging doen als uw netto huur (oftewel 'kale huur', dit is uw huur zonder de servicekosten) hoger is dan €737,14. Daarnaast mag uw inkomen niet te hoog zijn. Hieronder leest u hoe hoog uw inkomen maximaal mag zijn.

  Huurverlaging geldt alleen als u een sociale huurwoning heeft. Als u een vrije sectorwoning huurt, dan komt u niet in aanmerking voor huurverlaging.

   

 • Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

  De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. U kunt het hele jaar huurverlaging aanvragen. 

 • Hoe kan ik huurverlaging aanvragen

  U kunt huurverlaging aanvragen door een verzoek te sturen naar info@zvh.nl of per post naar ZVH.

  Met uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

  • Het meest recente Formulier Inkomensverklaring van alle bewoners vanaf 18 jaar. U vraagt dit aan bij de Belastingtelefoon (0800 0543) of via mijn.overheid.nl.
   In plaats van dit formulier mag u ook de Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 van de Belastingdienst meesturen.
  • Recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van alle bewoners vanaf 18 jaar.

  Als u deze gegevens niet kunt aanleveren, neem dan contact met ons op.

 • Wat wordt de nieuwe huur na huurverlaging?

  Bij huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging wordt de zogenaamde ‘rekenhuur’ verlaagd tot onder de € 737,14. U kunt daardoor Huurtoeslag aanvragen.

  Rekenhuur
  Rekenhuur is de huur waarover Huurtoeslag kan worden aangevraagd. De rekenhuur is uw netto huur plus de servicekosten die u mag meetellen voor de Huurtoeslag. Dit zijn:

  • schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten;
  • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten;
  • huismeesterkosten;
  • kosten voor dienst-recreatieruimten

  Per post mag u maximaal € 12,- meetellen. Betaalt u een hoger bedrag? Dan telt voor de huurtoeslag toch slechts € 12,- mee.

  U kunt alleen een verzoek tot Huurverlaging doen als uw ‘rekenhuur’ hoger is dan € 737,14. Is uw netto huur lager dan heeft het geen zin een aanvraag te doen want dan kunt u toch al Huurtoeslag aanvragen. Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen, kijk hiervoor bij  ‘Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?’