Wat is woonfraude?

  • Als een huurder zonder toestemming van ZVH zijn woning (deels of geheel) doorverhuurt aan iemand anders, is er sprake van onderhuur en dus onrechtmatige bewoning.
  • Als de woning aan toeristen wordt verhuurd; vakantieverhuur bijvoorbeeld via Airbnb
  • Als de woning (ook) voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn pensionvorming, overbewoning, drugsverkoop, wietteelt, prostitutie. Onrechtmatig gebruik veroorzaakt overlast voor omwonenden en/of vergroot de gevoelens van onveiligheid in een buurt.
  • Ook is het woonfraude als een woning niet of nauwelijks wordt bewoond, maar wordt gebruikt als opslagruimte, bedrijf, postadres en dergelijke of als iemand het grootste deel van de tijd ergens anders verblijft.

Woonfraude melden

Met het project Woon wijs! slaat ZVH samen met andere Zaanse woningcorporaties, de gemeente Zaanstad en de politie de handen ineen om woonfraude in Zaanstad aan te pakken. Vermoedt u dat er in uw buurt sprake is van woonfraude, dan kunt u dit als volgt (anoniem) melden:

  • Telefoonnummer: 14 075
  • E-mail: woonwijszaanstadnl
  • Via het formulier hiernaast (alleen voor huurders van ZVH)
  • Schriftelijk: Gemeente Zaanstad/Woon Wijs!, Antwoordnummer 1000, 1500 VC Zaandam

Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en grondig onderzocht. Blijkt er sprake te zijn van woonfraude dan verzoekt ZVH de hoofdhuurder en onderhuurder de woning te verlaten en wordt het huurcontract ontbonden. Mocht aan dit verzoek geen gehoor worden gegeven dan ondernemen wij de nodige actie om de woning te kunnen ontruimen. De woning komt dan vrij voor een woningzoekende op de wachtlijst.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is het mogelijk uw woning tijdelijk in gebruik te geven aan een ander. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Of lees hier meer over huisbewaarderschap.
Het is ook mogelijk een kamer legaal te verhuren via Onder De Pannen.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten