Compliment geven of suggestie doen

We horen graag van u of u naar tevredenheid huurt of heeft gehuurd bij ZVH, maar ook als dit niet zo is. ZVH streeft naar een goede dienstverlening en ontvangt graag uw reactie over zaken die we mogelijk kunnen verbeteren. Van complimenten kunnen wij leren. En ook van 'hoe het beter kan'. Gebruik het formulier Complimenten & Klachten wanneer u ZVH een compliment wilt maken of een klacht wilt indienen over:

 • personeel van ZVH of personeel in opdracht van ZVH;
 • uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
 • de dienstverlening van ZVH in het algemeen of naar aanleiding van een specifieke ervaring.

Na melding ontvangt u binnen 10 werkdagen een reactie. LET OP: voor het melden van klachten over overlast of woonfraude geldt een andere procedure, zie Overlast en Woonfraude. Ook kunt u dit formulier niet gebruiken voor het bezwaar maken tegen uw afrekening servicekosten, huurprijs en/of huurverhoging. Kijk in het menu onder 'ik ben huurder' hoe u hiervoor in contact kunt treden met ZVH.

Niet tevreden of niet eens met de reactie van ZVH?

Een geschil kunt u schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie, T.a.v. Secretaris Geschillencommissie, Postbus 22, 1520 AA in Wormerveer. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier. De Geschillencommissie bemiddelt alleen tussen ZVH en de huurder, niet tussen huurders onderling. De Geschillencommissie brengt advies uit aan de directie van ZVH over wat er met het geschil moet gebeuren. ZVH zal hier alleen gemotiveerd van afwijken. Als u hiertegen bezwaar wilt maken kunt u zich richten tot het kantongerecht.

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen klachtenafhandeling

 • Wat is een klacht?

  Een klacht is een uiting van ontevredenheid en kan over verschillende dingen gaan. Met een klacht bedoelen wij elke melding waarin u aangeeft dat er niet aan uw verwachtingen is voldaan. Zoals bijvoorbeeld het niet correct afhandelen van een reparatieverzoek, de kwaliteit van onze dienstverlening of een probleem met een medewerker van ZVH. Een suggestie doet u als u ons laat weten hoe wij het anders of beter kunnen doen.

 • Hoe verloopt de klachtenprocedure?

  Binnen drie werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, neemt een medewerker van ZVH telefonisch contact met u op. Voor een goede oplossing is het belangrijk dat wij u goed begrijpen en dat wij weten wat u van ons verwacht. Vervolgens ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek. In de bevestigingsbrief staat dat wij uw klacht in behandeling hebben genomen, wie uw contactpersoon is, wat de volgende stappen zijn en binnen welke termijn u een oplossing mag verwachten. Nadat de klacht is behandeld, ontvangt u een brief met daarin onze reactie. Uiteraard kunt u ons laten weten of u tevreden bent met onze oplossing.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met de oplossing?

  U kunt dan uw klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de interne klachtencommissie dan kunt u naar de externe geschillencommissie stappen. In het geval u er met de externe geschillencommissie niet uitkomt, kunt u bij de (kanton) rechter in beroep gaan.

 • Neemt ZVH elke klacht in behandeling?

  Nee, in een aantal gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Dit is wanneer:

  • De klacht bij een gerechtelijke instantie of de Huurcommissie in behandeling is.
  • De klacht al uit handen is gegeven aan een deurwaarder of advocaat.
  • De klacht gaat over de hoogte van uw huurprijs of servicekosten.
  • De klacht gaat over de woonruimteverdeling.

  In het geschillenreglement leest u meer over welke klachten in behandeling genomen worden.

 • Ik heb een klacht ingediend maar ik ben het niet eens met de oplossing. Wat kan ik doen?

  Wanneer u er met ons niet uitkomt of u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u uw klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie. U dient zelf uw klacht schriftelijk in bij de interne klachtencommissie en stuurt dit naar ZVH, t.a.v. Interne klachtencommissie.
  De interne klachtencommissie neemt binnen drie werkdagen persoonlijk contact met u op.

 • Ik ben het niet eens met de hoogte van de huurprijs of servicekosten. Hoe dien ik een klacht in?

  Bij de Huurcommissie kunt u bezwaar indienen tegen de hoogte van uw huurprijs of servicekosten. Houd er rekening mee dat niet elke klacht over de huurprijs en servicekosten in behandeling worden genomen door de Huurcommissie.
  Ook vindt u op onze website informatie over hoe de puntenopbouw is van uw woning en hoe de huurprijs wordt opgebouwd.

 • Ik heb een klacht over woonruimteverdeling, waar kan ik terecht?

  Hiervoor kunt u terecht bij de klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen van de gemeente Zaanstad. Contact neemt u op via telefoonnummer 14 075 of stuur een brief naar:
  Klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen gemeente Zaanstad
  Postbus 2000
  1500 GA ZAANDAM

  Meer informatie vindt u op de website van gemeente Zaanstad.

Veelgestelde vragen interne klachtencommissie

Veelgestelde vragen externe geschillencommissie

 • Hoe is de procedure van de externe geschillencommissie?

  1. Binnen zes maanden klacht indienen
  U dient zelf uw klacht in, binnen zes maanden na het voorval waarover u een klacht heeft. Vul hiervoor het online meldingsformulier van de externe geschillencommissie in. De klacht moet eerst door de corporatie zijn afgehandeld.

  2. U krijgt reactie van de externe geschillencommissie
  Binnen vijf werkdagen ontvangt u van de externe geschillencommissie een ontvangstbericht en houdt u op de hoogte over het verloop van de klachtafhandeling.

  3. Hoorzitting
  Er volgt een hoorzitting. U krijgt de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten en u mag zich door iemand laten bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. Ook ZVH wordt in de gelegenheid gesteld haar mening te geven.

  4. Externe geschillencommissie bespreekt uw klacht
  Uw geschil wordt besproken in de externe geschillencommissie. Binnen vier weken brengt de commissie een advies uit aan de directie van ZVH. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Vervolgens ontvangt u binnen twee weken na het uitbrengen van het advies van de externe geschillencommissie schriftelijk bericht over het definitieve besluit. U ontvangt het bericht van ZVH. De directie van ZVH mag alleen gemotiveerd van het advies van de commissie afwijken.

  5. In beroep bij de (kanton) rechter
  Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bij de (kanton) rechter in beroep gaan. Het adres van de rechtbank is:
  Sector kanton, locatie Zaandam
  Rembrandtstraat 23
  1506 LS ZAANDAM

 • Waar kan ik het formulier vinden, om een klacht bij de externe geschillencommissie in te dienen?

  Het meldingsformulier van de externe geschillencommissie staat op de website van ZVH. U kunt alle gegevens online invullen en het formulier gelijk digitaal verzenden.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten