Vrije sector huurwoning

Vrije sector woningen zijn vaak direct beschikbaar, hebben geen wachttijden en u hoeft geen inschrijfkosten te betalen. Vrije sector huurwoningen hebben een huurprijs vanaf € 720,42 en de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.

Bekijk het actuele aanbod vrije sector huurwoningen.

Voorwaarden voor toewijzing:

Voor vrije sector huurwoningen gelden andere toelatingsregels dan bij sociale huurwoningen. Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning in de vrije sector dan hoeft u niet te voldoen aan de toelatingsregels die gelden voor sociale huurwoningen. Wel stelt ZVH een inkomenseis. ZVH wil hiermee voorkomen dat iemand een woning accepteert die zijn of haar financiële draagkracht te boven gaat en hierdoor in de (financiële) problemen kan raken. 

ZVH hanteert de volgende regels in het toewijzen van een woning in de Vrije Sector

  • ZVH kan een kredietwaardigheidtoetsing laten uitvoeren. Deze toetsing moet positief zijn.
  • Het huurcontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar. 
  • ZVH vraagt één maandhuur als waarborgsom. Wanneer de woning niet is beschadigd en er is geen huurachterstand, betaalt ZVH de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst terug. ZVH vergoedt geen rente over de waarborgsom.
  • ZVH behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen, een woning niet aan een kandidaat toe te wijzen. Wanneer er meerdere geïnteresseerden voor een woning zijn, dan kan ZVH zelf de kandidaat kiezen.
  • De woon- en/of inschrijfduur of regiobinding zijn niet van invloed op de toewijzing.
  • Huurders van een sociale huurwoning van ZVH hebben het eerste recht van huur van een vrije sector woning.
  • Navraag bij werkgever en huidige verhuurder behoren tot de selectieprocedure een intakegesprek.
  • Bij aanvang van het huurcontract moet een maand huur aan borg worden voldaan. 

Een corporatie kan besluiten tot het niet toewijzen van een huurovereenkomst. Dit is een overzicht van redenen van niet toewijzen.

Wees u er van bewust dat als u een vrije sectorwoning huurt, u geen aanspraak kunt maken op huurtoeslag.

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten