Voorrang bij binding met Zaanstad / Wormerland

Als u binding met de Zaanstreek of Wormerland heeft kunt u met voorrang reageren op een deel van de woningen in Zaanstad of Wormerland. U ziet dat in de woningadvertentie onder de kop 'voorrangskenmerken". Voor meer informatie hierover zie WoningNet.

U heeft binding met de Zaanstreek of Wormerland in de volgende gevallen:

 • U staat minimaal één jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen van Zaanstad of Wormerland.
 • U heeft een baan bij een bedrijf in de gemeente Zaanstad of Wormerland.

Let op: heeft u binding?
Vraag dan aan ZVH om de binding met Zaanstad of Wormerland te verwerken in uw inschrijving op woningnet. Stuur daarvoor een email naar infozvhnl ter attentie van afdeling verhuur. Geef in de mail aan dat u graag binding wil laten vermelden in woningnet. Zet in de mail uw registratienummer van woningnet. Woont u nu in Zaanstad of Wormerland, zet in de mail dan ook uw adres (straat en huisnummer).
Werkt u in Zaanstad of Wormerland stuur dan een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee met de mail (inscannen en als bijlage met de mail meesturen). Of kom uw arbeidsovereenkomst laten zien op kantoor bij ZVH.

Voorrang gezinnen met inkomen tussen € 35.739 tot en met € 39.874

ZVH stelt een deel van haar sociale huurwoningen open voor gezinnen met een inkomen van € 35.739 tot en met € 39.874 (prijspeil 2015). Het gaat om gezinnen met minimaal 1 volwassene en minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar (inkomen van kinderen niet meegerekend).

Loting: sneller kans op een sociale huurwoning

Ongeveer 15% van de sociale huurwoningen uit stadsregio Amsterdam worden via loting toegewezen. Daar vallen de plaatsen in gemeente Zaanstad ook onder en dus ook de huurwoningen van ZVH. Bij de woningadvertentie op de website van WoningNet staat aangegeven of het een lotingwoning is. Woningzoekenden kunnen iedere week op twee reguliere woningen reageren én op twee lotingwoningen. Meer informatie vindt u op de site van WoningNet.

Jongerenlabel

ZVH geeft geschikte jongerenwoningen een jongerenlabel, speciaal voor mensen tot 26 jaar. Bij het aanbod van zelfstandige huurwoningen op WoningNet staat dit label aangegeven. Onzelfstandige woonruimte (kamers) wordt niet via WoningNet verdeeld.

Complexen met speciale voorwaarden

Woningcorporaties in Zaanstad startten 1 juni 2013 een proef om de leefbaarheid in bepaalde wijken te verhogen. Hoe? Door in specifieke complexen de vrijgekomen woningen te verhuren onder extra voorwaarden. Op die manier worden bewoners geselecteerd die een positieve bijdrage leveren aan hun woon- en leefomgeving. Woningen worden toegewezen aan kandidaten die aan extra voorwaarden voldoen. Voor ZVH geldt dit bij de laagbouw Poelenburg en het complex Amberhout (Aurum). Hierbij moet aan een aantal criteria worden voldaan:

 • Kandidaat heeft een zinvolle dagbesteding, werk of studie en dit moet aantoonbaar zijn
 • De woning mag bewoond worden door maximaal 1 persoon, geldt alleen voor het Amberhout
 • Het salaris moet voldoende zijn om de maandhuur te kunnen betalen
 • Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de voorwaarden

 Overige regelingen

 • We bieden speciale woningen voor 55+. Toewijzing loopt via WoningNet.
 • Als u een ergonomische beperking heeft én een GEB-indicatie dan kunt u reageren op sociale huurwoningen. De indicatie kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. De toewijzing loopt via WoningNet.
 • Voor aanleunwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam. Toewijzing loopt via WoningNet.
 • Voor zorgwoningen is een indicatie nodig. Dit kunt u aanvragen bij een Sociaal Wijkteam.
 • Urgenten van de gemeente Zaanstad. Dit loopt via de Gemeente Zaanstad 

U maakt gebruik van een oude versie van Internet Explorer. Daardoor zien sommige onderdelen van de website er niet juist uit. We adviseren u om via deze link gratis een nieuwe versie te downloaden.

Sluiten